Opisy miesięcy

Styczen

Styczeń / Nie mam nic przeciwko emigrantom, ale…

najczęściej dostrzeganym rodzajem dyskryminacji jest ta ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, lub narodowość oraz tożsamość płciową *

* źródło: „Świadomość prawna w kontekście równego traktowania”
Raport dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Kantar Public 2018

W Gdańsku chcemy, by nikt nie czuł się obywatelem drugiej kategorii, by każda osoba mogła znaleźć tu bezpieczny port do realizacji marzeń. Niezależnie od tego, skąd pochodzimy, łączy nas Gdańsk.


luty

Luty / Akceptuję wszystkich, ale…

w 2020 roku w gdańskich przedszkolach i szkołach uczyło się prawie 1800 dzieci z doświadczeniem migracji *

* źródło: Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku

Nie pomijamy żadnego głosu. Łączniczką tej komunikacji jest Gdańska Rada ds. Równego Traktowania, pierwsza w Polsce, powołana w 2016 roku przez prezydenta Pawła Adamowicza.

 

 


marzec

Marzec / Każdy_a jest równy_a, ale…*

na 107 polskich miast prezydenckich kobiety rządzą w 12

* W niektórych tytułach stosujemy zapis form fleksyjnych stosowany w języku równościowym.
Celem jest zaznaczenie w sposób wizualny równorzędności wszystkich tożsamości płciowych.

W naszym mieście na rzecz równości płci działamy nie tylko od święta, aby w żadnym pokoleniu wnuczki nie traciły tego, co wywalczyły babcie, a wciąż zyskiwały więcej.


kwiecień

Kwiecień / Zadzwoń. Chcemy pomóc

od października 2020 do sierpnia 2021 roku Gdańskie Centrum Równego Traktowania udzieliło 700 godzin wsparcia indywidualnego dla prawie 180 osób doświadczających dyskryminacji *

* źródło: Gdańskie Centrum Równego Traktowania

W niesieniu skutecznej pomocy wspiera miasto Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT). Jeśli spotkała Cię niesprawiedliwość, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej lub prawnej. Jeśli jesteś świadkiem nierównego traktowania, dowiesz się, jak zareagować i gdzie zgłosić krzywdzącą sytuację. Razem budujemy Gdańsk bezpieczny dla wszystkich. Reagujemy, gdy ktoś z nas potrzebuje pomocy.

 

 

kwiecień-qrkod


maj

Maj / Zapraszam wszystkich, ale…

prawie 14% gdańszczanek i gdańszczan – czyli aż 66 000 osób – ma orzeczoną niepełnosprawność *

* źródło: Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku

Miasto dostępne to nie tylko miejsce bez przeszkód architektonicznych i komunikacyjnych. W równym stopniu to także przestrzeń bez barier społecznych, które wynikają ze stereotypów. Pełna dostępność zaczyna się bowiem od drugiego człowieka. Pytając o potrzeby, nie zakładajmy, że wiemy lepiej, jak pomóc. Dostrzegajmy i niwelujmy przeszkody. Róbmy dla siebie nawzajem miejsce, aby wszystkim było wygodniej. W naszym mieście wspólnie dążymy do wysokiej jakości życia gdańszczanek i gdańszczan bez względu na stopień sprawności. Zapraszamy wszystkich do współtworzenia Gdańska bez barier.

 


czerwiec

Czerwiec / Jestem tolerancyjny_a, ale…

w Gdańsku 72% osób LGBT+ doświadczyło wyzwisk, gróźb lub przemocy *

* źródło: „Model na rzecz Równego Traktowania”, 2018

W rozmowach dotyczących równości osób LGBT+ często słyszymy zdania: „Jestem tolerancyjny, ale czy oni muszą się tak obnosić i chcieć przywilejów?” czy „Jestem tolerancyjna, ale po co wychodzą na ulicę?”. Wartości tolerancji i życzliwości były bliskie śp. prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, który otwierał III Trójmiejski Marsz Równości w 2017 roku. W przemówieniu wspominał, że choć nie było go na pierwszych dwóch edycjach, dojrzał, by przyjść na trzeci marsz. „Słowa muszą iść w zgodzie z czynami” – zaznaczał. „Jeżeli mówię od 19 lat jako prezydent Gdańska, że Gdańsk jest miastem wolności i solidarności, że jest miastem, które nie wyklucza nikogo, każdego chce przytulić, to nie mogłem tutaj nie przyjść”.

 


lipiec

Lipiec / Szanuję każdego, ale…

66% Polaków twierdzi, że hejtowanie to sposób na wyrażanie opinii *

* źródło: „Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu wśród młodzieży”, 2016, globaldignity.pl

W Gdańsku nie ma zgody na mowę nienawiści – ataki słowne na ulicach, hejtowanie w sieci, obraźliwe hasła na murach… Wspólnie z instytucjami, organizacjami, mieszkankami i mieszkańcami przeciwstawiamy się mowie nienawiści. Wolność słowa nie oznacza przyzwolenia na słowną agresję. A mowa nienawiści jest przestępstwem ściganym karnie.

 


sierpień

Sierpień / Jestem otwarty_a, ale…

w województwie pomorskim działa ponad 30 kościołów i związków wyznaniowych *

* źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki, 2021

Wolność sumienia i wyznania gwarantuje nam konstytucja. W ramach tej wolności możemy przyjąć i swobodnie wyrażać zarówno światopogląd religijny, jak i świecki. Prawo to przysługuje każdej osobie. Nasza wolność oznacza zatem także poszanowanie innych wspólnot oraz stworzenie przestrzeni dla różnych tradycji i idei.

 


wrzesień

Wrzesień / ale co ja mogę zrobić?

Gdańską wspólnotę definiuje demokracja otwarta na różnorodność. Reagujemy na przejawy nierównego traktowania czy mowy nienawiści. Dołącz do nas. 

Jeśli chcesz zaangażować się bezpośrednio – zorganizuj protest, debatę, bezpośrednią pomoc, bojkot konsumencki, przyjdź na akcję solidarnościową, dołącz do organizacji lub stwórz własną, żądaj od polityków podjęcia działania, kandyduj w wyborach.

Jeśli wolisz wesprzeć finansowo – znajdź wiarygodną organizację pomocową, zorganizuj zbiórkę, napisz projekt o grant.

Jeśli wybierzesz działania online – wyślij list wsparcia, podpisz petycję do władz, zgłaszaj hejtujące konta w mediach społecznościowych, komentuj, raportuj mowę nienawiści, korzystając z miejskich platform, np. Mapy Porządku.

Gdy sytuacja dyskryminacji dotyka Cię bezpośrednio lub chcesz się upewnić, czy spotkało Cię nierówne traktowanie, zgłoś się po wsparcie do organizacji pozarządowej lub instytucji miejskiej zajmującej się danym tematem.

Gdy jesteś świadkiem przemocy lub poniżania kogoś w przestrzeni publicznej i chcesz zareagować, zacznij od zadbania o własne bezpieczeństwo. Podejdź do atakowanej osoby i rozpocznij rozmowę na jakikolwiek temat, wycofajcie się wspólnie z niebezpiecznej sytuacji i poproście o pomoc.

w 2020 roku organizacje pozarządowe zrealizowały we współpracy z miastem ponad 300 zadań publicznych na rzecz gdańszczanek i gdańszczan *

* źródło: Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku

Gdy chcesz odpowiedzieć na hejt, który słyszysz w domu, szkole, pracy, na ulicy czy w mediach, schemat dostępnych działań pomocowych jest podobny. Przerwij sytuację, spokojnie wyraź swój brak zgody na używanie takiego języka i nie pozwól, by obrócono sytuację w żart. Udokumentuj mowę nienawiści poprzez nagranie lub zdjęcie. Podziel się na swoich mediach społecznościowych lub poinformuj przełożonych danej osoby, instytucji, osoby publicznej. Okaż wsparcie osobie pokrzywdzonej. Zgłoś zdarzenie organom ścigania i organizacjom pomocowym.

Jeśli Tobie zdarzyło się zaatakować kogoś, obrazić, choć nic o tej osobie nie wiedziałeś; jeśli przestraszyłeś się innej osoby, skontaktuj się z Gdańskim Centrum Równego Traktowania. Będziesz mógł dowiedzieć się więcej na temat osób, które są innego wyznania, płci, narodowości. Pomożemy Ci je zrozumieć, poznać, polubić. 

Jakąkolwiek drogę wybierzesz, reaguj, bo tym, co niszczy społeczność, jest obojętność.


październik

Październik / Wszyscy mają głos, ale…

żyjemy w społeczeństwie, w którym co piąta osoba jest osobą starszą, a co szósta dzieckiem *

* źródło: Główny Urząd Statystyczny

„Dzieci i ryby głosu nie mają. Jak dorośniesz, to zrozumiesz” – słyszy jedna grupa. „A co ty możesz wiedzieć o obecnych problemach stary wapniaku” – słyszy druga. I w młodości, i w starości chcemy całego życia, przestrzeni do spełniania marzeń, równych szans w realizacji celów. Mamy prawo się tego domagać. W naszym mieście głos mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku ma znaczenie.

 


listopad

Listopad / Gdańskie Centrum Kontaktu

blisko 100 tysięcy zgłoszeń i próśb o pomoc od mieszkanek i mieszkańców Gdańska wpłynęło do Gdańskiego Centrum Kontaktu w 2020 roku *

* źródło: Gdańskie Centrum Kontaktu

To urząd w pigułce i miejska centrala, dzięki której pod jednym adresem przez całą dobę można zgłaszać wszelkie nurtujące nas sprawy. Do wyboru mamy różnorodne formy kontaktu – numer telefonu, adres e-mail, media społecznościowe i SMS. Centrum dostępne jest także dla osób z niepełnosprawnością. Głównym celem GCK jest szybkie przekierowanie każdej osoby do odpowiedniej dla danego zgłoszenia komórki miejskiej. Centrum udziela informacji w sprawach urzędowych, a także pomaga w sytuacjach wymagających interwencji. Zgłosimy tu osoby w kryzysie bezdomności. Dowiemy się, gdzie uzyskać świadczenia socjalne lub wynająć „złotą rączkę” dla seniora. Ustalimy, gdzie sąsiadka doświadczająca przemocy uzyska pomoc.Na Mapie Porządku zaznaczymy nienawistne hasła i symbole zauważone na murach lub przystankach. 

 

 

listopad-qrkod

 


grudzień

Grudzień / Każdy_a ma prawo, ale…

od 2017 roku prezydent Gdańska przyznaje Gdańską Nagrodę Równości dla działaczek i działaczy na rzecz praw człowieka. Do tej pory uhonorowano nią 11 osób

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”. To fragment Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.Prawa człowieka są jak igła magnetyczna kompasu. Wyznaczają właściwy kierunek. Gdańsk podąża nim konsekwentnie – bez lęku, z rozwagą.

W Gdańsku działamy na rzecz równości na wielu polach. Słuchamy potrzeb wszystkich mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Wiemy, że aby skutecznie pomagać i reagować na dyskryminację, warto łączyć siły.
Przedstawiamy listę wybranych jednostek miejskich, organizacji pozarządowych i grup społeczno-doradczych, które współpracują z miastem między innymi w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania grup zagrożonych wykluczeniem. Podmioty te udzielają wsparcia, podejmują interwencje, a także przekazują wiedzę dotyczącą: łamania praw człowieka; nierównego traktowania / dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową, wyznanie i bezwyznaniowość, wiek; mowy nienawiści.

ogólna pomoc antydyskryminacyjna

Zastępczyni Prezydenta ds. Rozwoju Społecznego i Równego Traktowania
Monika Chabior
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
58 323 63 03
monika.chabior@gdansk.gda.pl
sekretariat.polspolecznej@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Równego Traktowania
ul. Biskupia 4
80-875 Gdańsk
519 544 485
kontakt@gcrt.pl
@gdanskiecentrum

Gdańska Rada ds. Równego Traktowania
Barbara Borowiak
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-802 Gdańsk
58 526 80 09
grrt@gdansk.gda.pl
@GdanskaRadaRownegoTraktowania

Gdańskie Centrum Kontaktu
58 524 45 00
kontakt@gdansk.gda.pl
@kontaktgdansk
SMS 500 105 115 dla osób głuchych
Gdańska Mapa Porządku
https://mapa.gdansk.gda.pl/mp/app/index

pomoc według przesłanek

Pochodzenie

Gdańska Rada Imigrantek i Imigrantów
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Adres do korespondencji:
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
rada.imigrantow@gdansk.gda.pl
@gdanskaradaimigrantowiimigrantek

Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów
ul. Gdyńskich Kosynierów 11, lok. 1
80-866 Gdańsk
centrum@cwii.org.pl
@cwiitrojmiasto

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej (IRSE)
ul. Oliwska 33 a, pok. 12
80-563 Gdańsk
570 660 216
biuro@irse.pl
@fundacjairse

Fundacja Kobiety Wędrowne
604 942 550
kobietywedrowne@gmail.com
@Fundacja.Kobiety.Wedrowne

Płeć

Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku
ul. Gdyńskich Kosynierów 11
(domofon 2) 80-866 Gdańsk
58 341 79 15
604 590 117
cpk_gdansk@cpk.org.pl
@CentrumPrawKobietGdansk

Stowarzyszenie WAGA
ul. Biskupia 4
80-875 Gdańsk
513 767 866
stowarzyszenie.waga@gmail.com
@Stowarzyszenie WAGA

Stowarzyszenie Trójmiejska Akcja Kobieca
al. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk
tak3city@gmail.com
@TrojmiejskaAkcjaKobieca

Niepełnosprawność

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych
Ewa Kamińska
ul. Kartuska 5
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
58 526 80 70
ewa.kaminska@gdansk.gda.pl

Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
58 323 6700
gsron@gdansk.gda.pl

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku (PSONI)
ul. Jagiellońska 11
80-371 Gdańsk
58 553 02 61, 508 186 020
sekretariat@psoni.gda.pl
@PSONI.gda

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES
ul. Nowiny 7
80-020 Gdańsk
507 090 764, 58 309 45 81
fundacja.akces@wp.pl
@fundacjaAKCES

Fundacja I SEE YOU
ul. Dyrekcyjna 6
80-852 Gdańsk
796 955 343
info@iseeyou.org.pl

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski
Koło Powiatowe w Gdańsku
ul. Jesionowa 10
80-261 Gdańsk
58 341 26 83, 724 888 826
kologdansk@pomorski.pzn.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
plac gen. Józefa Wybickiego 18
80-440 Gdańsk
58 557 53 41
autyzm@spoa.org.pl

Stowarzyszenie Terapeutów, Lekarzy i Przyjaciół Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Okno Na Świat”
ul. Smoleńska 17A
80-058 Gdańsk
535 787 666, 535 830 225
sekretariat@oknonaswiat-gdansk.pl
@sto.okno.na.swiat

Fundacja im. Helen Keller
ul. Wita Stwosza 73 lok. 124
80-308 Gdańsk
509 611 305, 502 385 028
fundacja@helenkeller.pl
@fundacjaimhelenkeller

Fundacja „Sprawni Inaczej”
ul. Północna 5
80-512 Gdańsk
58 344 42 56
biuro@fsi.gda.pl
@Fundacja.Sprawni.Inaczej

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu Solidarność
pl. Solidarności 1 (pok.3.22, poziom 3)
80-863 Gdańsk
Budynek ECS
58 772 42 05
stowarzyszenie.s@wp.pl
@gdanskiestowarzyszenieinwalidow

Orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa

Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT+ Tolerado
ul. Miszewskiego 17/105
80-239 Gdańsk
883 100 311
tolerado@tolerado.org
@toleradostowarzyszenie

Fundacja Diversity Polska
ul. Jaśkowa Dolina 11/1
80-246 Gdańsk
501 500 614
kontakt@diversity3city.pl
@diversitypl

Wyznanie i bezwyznaniowość

Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza
Klub Tygodnika Powszechnego Trójmiasto
trojmiasto@klubtygodnika.pl
@TPtrojmiasto

Fundacja na rzecz Humanizmu, Racjonalizmu i Świeckości „Omnium”
ul. Czerwony Dwór 8
80-383 Gdańsk
pawlowski@radcapomorze.pl

Wiek

Rada Seniorów w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
Kontakt:
Michele Bobkowska
Biuro Rady Miasta Gdańska
ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
58 323 70 39
michele.bobkowska@gdansk.gda.pl
@rmg@gdansk.gda.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów
Gabriela Dudziak
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
58 526 80 71
seniorzy@gdansk.gda.pl

Urząd Pracy w Gdańsku
Centrum Pracy Seniorek i Seniorów w Gdańsku
al. Grunwaldzka 30/32
80-229 Gdańsk
500 56 36, 58 500 56 34
www.pracadlaseniorow.pl
@centrum.seniora.gdansk

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska
ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
58 323 70 19
mlodzi.radni@mrmg.gdansk.gda.pl
@MlodziezowaRadaMiastaGdanska

Fundusz Senioralny
Koordynator programu
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
pl. Solidarności 1
80-863 Gdańsk
budynek ECS, III piętro, pokoje 3.27, 3.28
58 772 42 18
gdansk@wolontariatgdansk.pl
@wolontariatgdansk

Złota Rączka dla Seniora
Gdańska Spółdzielnia Socjalna
ul. Solec 4
80-564 Gdańsk
881 703 096
pr@gss.org.pl
@GdanskaSpoldzielniaSocjalna

Fundacja Hospicyjna
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk
58 345 90 60
fundacja@hospicja.pl
@FundacjaHospicyjna

Prawa człowieka

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
58 76 47 302

Amnesty International Trójmiasto
888 968 343
trojmiasto@amnesty.org.pl
@AITrojmiasto

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
ul. Przytockiego 4
80-245 Gdańsk
500 165 355, 58 341 17 20
biuropfwb@gmail.com
@PomorskieForum

Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście
ul. Nowe Ogrody 35 (II piętro)
80-803 Gdańsk
58 716 22 65
trojmiasto@poczta.krytykapolityczna.pl
@swietlicakpwtrojmiescie

Prawa socjalne i zdrowotne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
ul. K. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
58 342 31 50
mopr@gdansk.gda.pl
@moprgdansk

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia
(realizujący Kopertę Życia)
ul. Wrzeszczańska 29
80-409 Gdańsk
58 320 02 56, 609 901 097
sekretariat@opz.gdansk.pl
@gopzipu

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk
58 326 50 00
dyrekcja@gcs.gda.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Wsparcie w Gdańsku na rzecz zdrowia psychicznego
787 960 860, 577 772 838
pikfosa@gmail.com
pik2@fundacjafosa.pl
@PIK.FOSY

Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych
al. Grunwaldzka 8
80-236 Gdańsk
728 590 288
centrumbeiwoz@gmail.com
@gdanskbezdlugow

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
ul. Chopina 42
80-268 Gdańsk
58 344 96 00
fundacjafosa@fundacjafosa.pl
@FundacjaFOSA

Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
ul. Wajdeloty 28A Gdańsk
58 341 42 48
biuro@gfitmw.pl
@gfitmw

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
pl. Solidarności 1
80-8643 Gdańsk
budynek ECS, III piętro, biuro 3.19
733 522 773
spps.gdansk@gmail.com
@profilaktykaspoleczna

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
ul. Reduta Wyskok 9
80-746 Gdańsk
58 550 26 69
biuro@mrowisko.org.pl
@MrowiskoGdansk


teksty: © Małgorzata Zawadzka
konsultacja merytoryczna: Barbara Borowiak
zdjęcia: © Renata Dąbrowska, z biblioteki gdansk.pl

Za pomoc w tworzeniu treści i kalendarium dziękujemy Gdańskiej Radzie ds.
Równego Traktowania, zespołowi Festiwalu Zbliżenia i grupie Metropolitanka.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (naszych oraz naszych zaufanych partnerów: Google, Facebook) i podobnych technologii w celu świadczenia usług, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych, analitycznych i reklamowych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Ok, rozumiem.